Please do not refresh the page and wait while we are processing your payment.
This can take a few minutes.

Füsun Gümeli; Aile Dizimi ile Hayatı yeniden Şekillendirmek

AİLE DİZİMİ NEDİR?
 
Aile dizimi, çeşitli problemlerin altında yatan nedenleri bulmaya ve şifalandırmaya yarayan, kısa sürede sonuç alınabilen bir çalışma sistemidir. Hastalıklar, ruhsal sıkıntılar, aile içi sorunlar, ilişki problemleri, mali güçlükler aile diziminde çoğunlukla sorgulanan konulardır.
 
 Aile diziminde kişi, diğer terapi yöntemlerinde olduğu gibi bireysel olarak incelenmez. Ait olduğu aile, soy ve kültürün bir parçası olarak ele alınır. Sistemdeki herhangi bir tıkanıklık ya da kilitlenme, kişinin hayatına olumsuz olarak etki edebilmektedir. Sorunun görülmesi ve sevgiyle kabul edilmesi şifayı getiren hareket olur. 
 
AİLE DİZİMİNE GÖRE HAYATIMIZI ETKİLEYEN KONULAR NELERDİR?
 
Bizden önceki kuşaklarda yaşanmış travmatik tüm olaylar soyun hafızasında kayıtlıdır ve tüm kuşakları etkiler. Buna göre yaşanmış göçler, savaşlar, ağır ya da salgın hastalıklar, soykırım, din çatışmaları, erken anne-baba kayıpları, çocuk ölümleri, düşük ve kürtajlar, adam öldürme, kan davaları, tecavüz,taciz gibi olaylar farklı kademelerde soyun bireylerinin yaşamlarında etkilerini göstermektedir.

 .

FÜSUN GÜMELİ HAKKINDA

Son 20 yılda dünyanın bir çok yerinde değişik öğretmenlerle çalışarak edindiği spiritüellik ve kişisel gelişim ile ilgili tecrübesini grup çalışmalarında katılımcılarla ve bireysel seanslarda danışanlarıyla paylaşmaktadır. Aile Dizimi eğitimini Alman terapist Svagito Liebermeister'den almıştır. Son 7 yıldır her ay düzenli olarak aile dizimi grupları yönetmekte olup Primal Terapi, Pulsation, Aile Dizimini yöntem olarak kullandığı özel seanslar vermektedir. Tüm çalışmalarında meditasyonu temel unsur, kişisel farkındalığın yükseltilmesini ana hedef olarak gören Füsun, meditasyon konusunda da bireylere veya gruplara meditasyon dersleri vermeye devam etmekte.

 

NOT: Seminer ücretsiz olup festivale giriş 30 tl'dir. Naturel Festivali 41. kez düzenlenmektedir. Yer Askeri Müze Harbiye. 22-25 Kasım  11.00- 19.00 arasında.

Henüz değerlendirme ve yorum yapılmadı