Please do not refresh the page and wait while we are processing your payment.
This can take a few minutes.

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, İNCE FİKİRLER’in; Kişisel verileri toplama amacını, yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, hangi şahısların kişisel verilerinin işleneceği, işlenecek veri türleri ve açıklamaları, kişisel verilerin hangi işlemler ve hangi amaçlarla kullanıldığını, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verileri saklama sürelerini, ilgili şahıs veya kurumların kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini, ilgili şahısların elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini, kişisel verilerin resmi makamlarla veri paylaşım esaslarını açıklamaktadır.

İNCE FİKİRLER A.Ş. (“Heyworkshop”) olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerinkorunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında yapılan son güncellemeler hakkında sizi bilgilendirmek ve bu kapsamda “Aydınlatma Yükümlülüğümüzü” yerine getirmek istiyoruz. Kişisel verilerinizi ve IP adresinizi sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek, web sitemizi yönetmek, site ile bağlantınızı en hızlı şekilde sağlayacak veri servisine ulaşmanızı temin etmek ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek adına toplamaktayız.

Platformumuz ve servis sağlayıcılarımız, sonraki ziyaretlerinizde sizlere daha faydalı bilgi sunabilmek adına pixel etiketleri ve benzer araçları kullanabilir ve HTML formatlı e-posta mesajları gönderebilir. Ayrıca, KVKK ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca kişisel veri kapsamında olmayan site ziyaret saatleriniz ve günleriniz, sitede harcanan veya harcanmayan süreler vb. veriler esas itibariyle anket vb. istatistiksel tespitler amacıyla heyworkshop.com tarafından kullanılacaktır.

Ayrıca, heyworkshop.com platformu ziyaret ettiğinizde sizlerin faydası amacı ile kullanılmak üzere çerez verilerini toplayabilir. Çerezler tarayıcınızda kalır ve siteye yeniden giriş yapıldığında sizi tanımamıza yardımcı olur. Çerez politikamız hakkında detaylı bilgiye buradan (lhttps://www.heyworkshop.com/site/page/cerez-politikamiz )ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kimlik bilgileri, erişim/iletişim bilgileri, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya kurulan sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edinilen siz müşterilerimizin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamındadır.

Müşteri/Üye, Potansiyel Müşteri/Üye;

Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi ve yeri, cinsiyet, medeni durumu

Adres Bilgisi: Yaşadığı şehir, ikametgah adresi

İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon, faks numarası

Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri

Ödeme Bilgisi: Tarafımıza, banka provizyonları için verdiğiniz kart bilgilerinin ilgili ve maskelenmiş kısımları (PCI-DSS kuralları gereği, sistemlerimizde kredi kartı son kullanma tarihi ve cvv/cvv2 bilgileri saklanmamaktadır).

Tüketici Alışkanlığına İlişkin Bilgiler: Geçmişte çoğunlukla tercih edilen etkinlik türleri

Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası, kullanıcı adı Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan hizmet tutarı, etkinlik tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, e-posta yazışmaları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, bilet satış işlemine ve etkinlik paylaşımına ilişkin bilgiler

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri

Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, ilgili kişinin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve İNCE FİKİRLER tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler

Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar

Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

Çevrimiçi Ziyaretçi;

İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri

Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.

Kişisel verileriniz; tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, etkinlik biletlerinin satışının yapılması ve mail yolu ile teslim edilebilmesi, ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, e-faturalama, e-arşiv faturalama ve gerekmesi durumunda iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi, satın aldığınız etkinlikler kapsamında tarafınızca bildirilen e- posta adresi, telefon numarası v.b. iletişim kanalları üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması, işlem bilgilerinin tespiti, talebinize bağlı olarak Heyworkshop web sitesinde üyelik kaydı oluşturabilmeniz ve kaydınızın kayıt altına alınması, iletişim izni vermişseniz tanıtım/bilgilendirme, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, etkinlik bülteni gönderilmesi, veri analizi-araştırma yapılabilmesi, şikayetlerinizin/taleplerinizin Şirketimize aktarılabilmesi ve takibi, talebinize bağlı olarak kombine üyelik ve sadakat programı üyelik işlemleriniz ile akreditasyon işlemlerinin yapılabilmesi ve bu üyelikler kapsamında size bilgi verilebilmesi, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amaçlarıyla işlenebilmektedir. İNCE FİKİRLER (Heyworkshop), kişisel verilerinizi burada belirtilen amaçlar dışında kullanmayacak, açık rızanız ya da mevzuat hükümlerine aykırı olarak 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir.

Şirketimiz, temin ettiği kişisel verileri, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere uyularak; eğer böyle bir süre söz konusu değilse maksimum 5 seneyi aşmayacak şekilde ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir.

Bununla birlikte, heyworkshop.com’ un üyesiyseniz üyelik kaydınızı silmediğiniz sürece üyelik kaydınızdaki kişisel verileriniz sistemimizde saklanmaya devam edecektir. Bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde ise kişisel verileri tarafımızca silecek, yok edecek ya da anonim hale getirecektir.

Heyworkshop’ a iletmiş olduğunuz her türlü kişisel veri (“Veri”) bakımından, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, Şirketimiz İNCE FİKİRLER; Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, üyelik profili için paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileri; kanunda belirlenen şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde sadece ihtiyaç durumlarda organizatörler ve üçüncü kişilerle paylaşabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili bankalara/finansman kuruluşlarına, online ödeme sistemlerine ve ödeme işleminde yer alan diğer kurum ve kuruluşlara ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için alt yapı sağlayıcısına, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için yurt içi ve dışında birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, Şirket hissedarı ve iştiraklerine; şikayetlerinizin ya da yaşanan sorunların giderilmesi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Şirket çalışanlarımıza, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Her halde, kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır. KVKK’ nın 11 maddesi kapsamında kullanabileceğiniz haklarınız şunlardır;

Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak; kişisel
verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e)Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca
yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkündür.

Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, Şirketimizin destek@heyworkshop.com e-posta adresine mail göndermek suretiyle veya Talatpaşa Bulvarı No:75 D:13 Kat:4 Adresinde bulunan Şirket merkezimize iadeli taahhütlü posta, noter vasıtasıyla veya elden teslim yöntemi ile göndereceğiniz bir dilekçe/müracaat yazısı ile iletebilirsiniz.

Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, ek maliyet tutarı kadar tarafınızdan ayrı bir ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir ve bu bilgilendirme tarafınızca bildirilen mail adresinize yapılacaktır.

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz talebinizin gereğini yerine getirecektir. Başvurunun Şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan bir ücret varsa, ücret ilgiliye iade edilecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişinin, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilme hakkı saklıdır. KVKK madde 14/2 hükmüne istinaden, veri sorumlusu olan Şirketimize başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır. Bununla birlikte, KVKK madde 28/2 hükmüne istinaden; “zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, haklarınızı düzenleyen 11 inci maddenin; a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında uygulanmayacağını da belirtiriz.

KVKK’ nın 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu/veri işleyen sıfatıyla İNCE FİKİRLER’ in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Şirketimizin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Ayrıca, Şirketimizin tabii olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek olmamaktadır.

Ticaret Ünvanı : İNCE FİKİRLER TANITIM GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres : Talatpaşa Bulvarı No. 75, D: 13, Alsancak / İzmir
İletişim Numarası : +90(541)427 1 427
E- Posta : destek@heyworkshop.com