Please do not refresh the page and wait while we are processing your payment.
This can take a few minutes.

Üye İşyeri Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR
A- İNCE FİKİRLER TANITIM GIDA PAZARLAMA LTD ŞTİ. ( “Heyworkshop” olarak anılacaktır)
Ticari Ünvanı           : İNCE FİKİRLER TANITIM GIDA PAZARLAMA LTD ŞTİ.
Adresi                      : Talatpaşa Bulvarı No:75 D:13 Kat:4 Alsancak/İzmir
Telefon                    : 0232 461 33 22
Mersis No                :
E-Posta Adresi        : bilgi@incefikirler.com

B- ÜYE İŞYERİ ( “Organizatör” olarak anılacaktır)
Adı – soyadı             :
Adresi                      :
Telefon                    :
E-Posta                    :

Heyworkshop.com internet adresinde  üye işyerlerinin sunulan etkinlikliklerini satın almış veya alacak olan gerçek veya tüzel kişiler işbu sözleşmenin tarafı olmayıp sözleşmede ALICI olarak anılacaklardır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu Sözleşme’nin konusunu, Heyworkshop websitesi üzerinde Heyworkshop tarafından sunulan hizmetlerden, Üye İşyerlerinin yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, İnce Fikirler (Heyworkshop)’ e ait heyworkshop.com alan adlı web sitesinde elektronik ortamda Üye İşyerinin Organizatörü olduğu etkinliklerin eklenmesi, etkinliğin websitesinde sunumu ve bilet satışları ile bu hizmetlere ilişkin alınacak olan hizmet bedeline ilişkin olarak tarafların hak ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Üye İşyerleri ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; Üye İşyeri “Organizatör“,Heyworkshop web sitesinden gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/ ÖDEME BİLGİLERİ
3.1.Üyelik sırasında verilecek bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu Üye İşyeri kabul etmiş sayılır. Yanlış/eksik bilgi aktarımından doğacak zararlardan Heyworkshop sorumlu tutulamaz, ALICI’nın uğradığı/uğrayacağı zarardan Üye İşyeri sorumlu olacaktır. Heyworkshop, bilgilerin gerçekle örtüşmediği kanaatine varırsa sunacağı hizmeti geri çekme hakkına sahiptir. 


3.2 Bilet bedeli, satın alma anında Organizatör adına Heyworkshop tarafından Alıcıdan tahsil edilecek ve Organizagör işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetlerden faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki bilet bedeline hak kazanacaktır.

3.3 Heyworkshop tarafından Organizatörlerden, websitesine yüklenen her etkinlik için belirlenen bilet fiyatının %8+KDV’Sİ(Kdv %8’in &18’idir.) aracı hizmet bedeli olarak toplam ödeme tutarı üzerinden tahsil edilecektir. ve Heyworkshop, etkinlik düzenlendikten 2 iş günü sonrasında etkinliğe katılım gösteren kullanıcıların ödemelerini komisyon oranını tahsil ettikten sonra Organizatörün belirlediği hesaba gönderir.

(Örneğin: etkinlik bilet bedeli kişi başı 100TL 10 adet bilet satışı gerçekleştirildiği varsayımında heyworkshop.com 80 TL+KDV=94.40TL aracı hizmet bedeli alacaktır. )

15 Kasım 2018 tarihine kadar etkinlik ekleyen workshop atölyelerinden Kasım  ve Aralık 2018 dönemindeki etkinliklerinden herhangi bir hizmet bedeli alınmayacaktır.

 

MADDE 4- SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER
4.1. Organizatöre bağlı olmayan sebeplerle etkinliğin ertelenmesi  “hava muhalefeti, doğal afet vb. gibi durumlar) durumunda ALICI’nın ertelenen etkinliğe katılamaması sebebiyle, ALICI destek@heyworkshop.com’dan biletlerini iptal edebilir ve etkinlik ile ilgili yaptığı ödeme kullanıcıların beyan ettiği hesaba aktarılır.

4.2. Etkinlik, Organizatörden kaynaklanan nedenlerle Web sitesinde yer alan yerde veya zamanda gerçekleştirilemez ise alıcılar ve heyworkshop.com başta olmak üzere etkinliğin iptal edilmesinden, ertelenmesinden vb durumlardan etkilenen şahısların (3. kişiler dahil) uğradığı veya uğrayacağı zarardan Üye İşyeri sorumlu olacaktır.

4.3. Sözleşme tarihi, Üye İşyeri’ nin heyworkshop üzerinden sunmak istediği etkinliği websitesine eklediği/ yüklediği gündür.

4.4. Sözleşmenin geçerli sayıldığı andan itibaren Üye İşyeri veya Heyworkshop’ un yükümlülüklerini yerine getirmelerini olanaksız kılan durumlar (afet, terör, grev, teknik arıza, değişen mevzuat hükümleri ve benzeri durumlar) mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf en kısa sürede karşı tarafa yazılı olarak açıklama yapmakla yükümlüdür.

4.5. Mücbir sebep veya sebeplerin devam etmesi sebebiyle yükümlülüklerin yerine getirilememesinden tarafların herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Mücbir sebep/sebeplerin 30 gün süresince devam etmesi, taraflara sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını verir.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER
5.1. Üye İşyeri,Heyworkshop’ da gösterilen workshopların temel nitelikleri, satış fiyatı, etkinlik tarihini ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul eder.

5.2 Üye İşyeri “Organizatör”, Heyworkhop.com’ a üye olarak websitesinde sunmak istediği etkinlik ilanını websitesine  yükleyecektir. , Websitesi’nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür ve Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla HEYWORKSHOP tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Heyworkshop, Websitesi’nin tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlem alma ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu amaçla Heyworkshop, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Organizatörlerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri alıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. Heyworkshop, hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.

5.4. Komisyon ve ödeme koşullarında Heyworkshop tarafından yapılacak olan değişiklikler işbu sözleşmenin ekinde oluşturulacak ayrı bir anlaşma ile düzenlenecek ve yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Heyworkshop, söz konusu değişiklikleri posta yoluyla yazılı olarak bildirilebileceği gibi, ilgiliye eposta gönderilmesiyle de tebliğ etmiş olacaktır.

5.5 Heyworkshop ayrıca Hizmetleri geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşme’nin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar Heyworkshop tarafından yazılı olarak Organizatöre bildirilecektir. Bu durumlarda Organizatörün, Alıcılara karşı her türlü sorumluluğu devam edecek, bu süre zarfında yapılan satışların gereğini yerine getirecektir.

5.6 Ancak, Heyworkshop’tan kaynaklananlar dışında alıcıdan, bankadan/finansman kuruluşundan, sistemsel hatalardan vd. kaynaklı ödemeye ilişkin aksaklıklar ve gecikmeler için Heyworkshop sorumlu değildir.

5.7. Üye İşyeri, etkinlik ilanını websitesine yüklerken ilana ilişkin bilgileri kontrol edecek ve bir sorun gördüğünde, bu durumu gün içinde destek@heyworkshop.com’ a mail yoluyla iletecektir. Aksi halde, Heyworkshop sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 6- HEYWORKSHOP’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1.Heyworkshop, Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Bilet bedeli, satın alma anında Organizatör adına Heyworkshop tarafından Alıcıdan tahsil edilecek veOrganizatör işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetlerden faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki bilet bedeline hak kazanacaktır.

6.3 Heyworkshop tarafından Organizatörlerden, websitesine yüklenen her etkinlik için belirlenen bilet fiyatının %8+Kdv’sini aracı hizmet bedeli olarak toplam ödeme tutarı üzerinden tahsil edilecektir. ve Heyworkshop, etkinlik düzenlendikten 2 iş günü sonrasında etkinliğe katılım gösteren kullanıcıların ödemelerini komisyon oranını tahsil ettikten sonra Organizatörün belirlediği hesaba gönderilir. Heyworkshop, üyelik işlemler tamamlandıktan sonra Üye İşyeri’nin talep ettiği/edeceği ek hizmetler ile ilgili işin niteliği ve süresine göre ayrıca fiyatlandırma yapacaktır.

6.4. Sistem bazlı hata veya eksikliklerden meydana gelen yanlış fiyatlandırma, yanlış tarihlendirme ve benzeri hatadan Heyworkshop sorumlu tutulamaz. Heyworkshop, web sitesindeki sistem, tasarım ya da gelen siber saldırılardan kaynaklanabilecek hatalardan da muaftır. Sistem bazlı hatalardan dolayı Üye İşyeri’nin yaşayacağı mağduriyetlerden Heyworkshop sorumlu tutulamaz. Heyworkshop.com komisyon oranlarında ve kampanyalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6.5. Mücbir sebepler haricinde etkinlik tarihinin değiştirilmesi nedeniyle ALICI’ nın tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde ALICI’nın ödemiş olduğu bilet tutarı Organizatör tarafından Alıcıya iade edilebilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, işlem bedeli ya da başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir.

6.6. Etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. heyworkshop tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz.

6.7. Üye işyeri, heyworkshop.com websitesinde etkinliklerin tanıtımının yapılması için etkinlik ismi, etkinliği düzenleyen kişi/firma bilgileri ve etkinliğe ait görsellerin Heyworkshop tarafından kullanılabileceğini kabul ve taahhüt eder. heyworkshop.com platform içerisinde düşük kaliteli etkinlik düzenleyen Organizatörleri üyelik sisteminden re’sen çıkarabileceği Üye İşyeri “Organizatör” tarafından kabul ve taahhüt edilmektedir.

MADDE 7- ÜYE İŞYERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1. Organizatör, yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.2. Organizatör, web sitesine üye olup etkinlik ilanını web sitesine yüklediği anda işbu sözleşme yükümlülüklerini kabul etmiş sayılır.

7.3. Organizatör, Heyworkshop.com websitesinden etkinliğe ve diğer konulara ait gerekli tüm iletişim bilgilerine erişebildiğini kabul ve beyan eder.

7.4. Organizatör, olası durumlara karşı alınan tedbirleri, uyarıları, listelerde yanlışlıklar da olabileceğini ve hizmetlerle ödeme koşulları hakkındaki detaylı bilgilere Heyworkshop web sitesinden eriştiğini, bilgileri okuyup anladığını kabul ve beyan eder.

7.5. Etkinliğin, Organizatör tarafından mücbir bir sebep olmaksızın ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda oluşacak maddi zarardan “Organizatör” sorumludur. Madde 6.3.’te belirtildiği üzere ertelenen, tarihi değiştirilen etkinliğin ücreti Organizatör tarafından Alıcıya geri iade edilir.

7.6.Websitesine yüklenen/yüklenecek etkinlik içerik detayları ün yükümlülüğündedir. Sehven de olsa yanlış, eksik girilen bilgilerin düzeltilmesinden ve yanlış, eksik bilgi paylaşımından etkilenen şahısların zararlarından da Organizatör sorumludur. Sistem bazlı hata veya eksikliklerden meydana gelen yanlış fiyatlandırma, yanlış tarihlendirme ve benzeri hatadan Heyworkshop sorumlu tutulamaz.

7.7. İşbu sözleşmeden veya taraflar arasındaki ürün/hizmet alım satımından doğabilecek tüm yasal maddi sorumluluklar ile vergi (işbu sözleşmenin damga vergisi dahil) ve sair riskler e aittir.

7.8. Heyworkshop.com Websitesindeki üyeliğini ve üyeliğine bağlı olarak gerçekleştirilen etkinlikleri hiçbir şekilde 3. şahıslara devretmeyeceğini veya satmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.9 Etkinliklere katılım gösteren kullanıcıların sonrasında işletme profilinde yorum ve puanlama yapma hakkı mevcuttur. Organizatörler gelen yorumları yanıtlayabilirler.

7.10 Etkinliklerde kullanıcıların fotoğraf ve video çekimi izni Organiztörün iznine bağlıdır.

7.11. Etkinliklere dışarıdan yiyecek, içecek getirilebilmesi Organizatörün iznine bağlıdır.

7.12. Organizatör, etkinliklerde kullanılacak materyallerin temininden sorumludur. Bu materyaller kullanıcılar tarafından etkinlik öncesinde temin edilecekse bunu kullanıcılara bildirmekle yükümlüdür. Bu hususta, Heyworkshop’un herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir.

7.13. Etkinliğe dair yapılan ödemeye istinaden faturalandırma yapıp ilgili faturayı Heyworkshop.com’un işbu sözleşmede yazan ofis adresine kargo aracılığı ile fiziken yükümlüdür.

7.14. Etkinlikler ile ilgili alanın, etkinliği düzenleyen eğitmenin yetkinliği tamamen sorumluluğundadır.

7.15. Etkinlik kurallarına uymayan, geç katılım gösteren kullanıcıların etkinliğe alınmaması veya etkinlikten dışarı çıkartılması “Organizatör” sorumluluğundadır.

7.16. Etkinlikte ortaya çıkacak ürünlerin kullanıcılara teslim edilmesi veya “Organizatör” de kalması tamamen Organizatör sorumluluğundadır.

7.17. Etkinlikler için kişi başı maksimum bilet adedini Etkinlik Organizatör’ü belirler.

7.18. Alıcı tarafından satın alınan biletin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik ü geri ödeme şartları konusunda birtakım sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, etkinlik içerik ve programında değişiklik yapma hakkına da sahiptir.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 9 maddeden ve 4 sayfadan oluşan işbu sözleşme  …………..  tarihinde  (2) nüsha olarak düzenlenmiştir.

MADDE 9- DİĞER HÜKÜMLER
Heywokshop’ a ödeme yapmış olan Üye İşyeri veya Heyworkshop’ un etkinlik fiyatları, zamanı ve koşulları ile ilgili değişiklik yapma hakkı saklıdır. İşbu sözleşme gizlilik beyanı ile birlikte işleme alınmaktadır. Üye İşyeri, Heyworkshop web sitesine etkinlik ilanını yüklediği anda, gizlilik beyanını, ön bilgilendirme formunu ve bu sözleşmeyi kabul etmiştir. İşbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Üye İşyeri tarafından ıslak imza veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.